ثبت نام در سامانه‌ی
انجمن طراحان استان آذربایجان غربی

نام
نام خانوادگی
شماره ملی
تاریخ تولد
شماره تلفن همراه
آخرین مدرک تحصیلی
آدرس ایمیل
شغل فعلی
آدرس
توضیحات تکمیلی (رزومه کاری و هنری)
لطفاً توجه داشته باشید که تکمیل تمامی فیلدها ضروری است. لطفاً مشخصات درخواستی را نیز با دقت درج نمایید، چرا که امکان ویرایش مشخصات پس از ارسال وجود ندارد. برای پیگیری‌های متعاقب پس از بازبینی مشخصات ارسالی نیز می‌توانید به انجمن مراجعه نمایید.